Överlåtelsebesiktning i Eskilstuna, Västerås och Stockholm

Överlåtelsebesiktning vid husförsäljning

När du köper ett hus är det väldigt viktig att du har koll på vad du köper. Det kan nämligen finnas dolda fel som kan vara bra att uppmärksamma. Som köpare har du undersökningsplikt och det kan vara svårt att veta vad som ska kontrolleras och på en visning så kanske inte samtliga utrymmen går att nå.

Det är därför viktigt att du som säljare ger tillgång till hela fastigheten och dess utrymmen. En professionell besiktningsman känner till din just din typ av fastighet och vet exakt vad som är viktigt att besiktiga. På så sätt kommer din framtida köpare få rätt information och kan ta ett noga övervägt beslut.

Du har som säljare en skyldighet att uppmärksamma köparen om eventuella fel och brister som du känner till.

Vad kontrolleras vid en överlåtelsebesiktning?

Vid besiktning av din fastighet så kommer besiktningsmannen kontrollera samtliga punkter som normalt sätt kan vara problem med just din fastighet. Beroende på hustyp så kommer samtliga utsatta delar kontrolleras noga och noteras inför en kommande rapporten från din överlåtelsebesiktning.

Som köpare kommer du få information om vilka fel som finns och eventuellt behöver åtgärdas på ett fackmannamässigt sätt av säljaren, innan ditt köp.

Säljaren kan i sin tur ta ställning till om det ska regleras i köpekontraktet i en tilläggsklausul. Det kan vara så att det kan vara mer värt att acceptera ett lägre pris för huset. Många köpare avser ofta att renovera huset efter köp och det kan vara mer lönsamt för säljaren att utföra ett juridiskt bindande avtal.

Genom klausulen i avtalet så kan köparen ombesörja och åtgärda detta själv på ett professionellt sätt, eller via hantverkare. Detta ska alltid vara på ett fackmannamässigt sätt och på så sätt övertar köparen istället ansvaret. Att reglera detta tidigt i husaffären är väldigt viktigt för att slippa framtida rättsliga påföljder.

Överlåtelsebesiktning vid köpa av hus

När du köper ett hus har du en plikt att undersöka huset. Med en överlåtelsebesiktning så kommer du ha mer information som du kan ta i beaktning innan köpet. I rapporten kan det dyka upp punkter som du kan behöva rådfråga en professionell fackman för att få en uppfattning om problemets storlek. På besiktningsbyran.se så kan du få mer hjälp om hur du ska gå tillväga.

Befinner du dig i Stockholm, Västerås eller Eskilstuna och behöver utföra en överlåtelsebesiktning, garantibesiktning, entreprenadbesiktning, husbesiktning, villabesiktning, lägenhetsbesiktning, eller skadeutredning av huset. Kontakta Besiktningsbyrån i tidigt skede så har du mer koll på vad som behöver åtgärdas innan försäljning. Där finner du endast godkända besiktningsmän med både konsult- och ansvarsförsäkring.

På så sätt ökar du möjligheten att få rätt försäljningspris på ditt hus och slippa oförutsedda och onödiga regleringar av priset senare i kontraktet och både du och köparen kommer vara mer nöjda och överens efter husaffären.

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.