Digitala mötesytor och mötesteknik

Hitta rätt mötesteknik för dina hybrida möten

När det gäller mötesteknik finns det många alternativ. Men vilket är rätt för dina hybridmöten? Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man väljer rätt mötesteknik.

Typ av möte, gruppens storlek, platsen och syftet med mötet spelar alla en roll när det gäller att bestämma det bästa alternativet. Men det spelar även en stor roll i hur deltagarna ansluter sig till mötet om dem arbetar hemifrån.

Ett hybridmöte är helt enkelt ett möte som innehåller både deltagare som är närvarande och deltagare som arbetar på distans. Nyckeln till att få hybridmöten att fungera är att hitta rätt balans mellan både IT och mötesteknik för att tillgodose båda grupperna.

Saker att tänka på när du väljer mötesteknik för dina hybridmöten

  • Typ av möte: Är detta en engångsföreteelse eller kommer ni att hålla regelbundna möten? Engångshändelser kräver kanske inte lika stora investeringar i mötesteknik, medan regelbundna möten kräver mer robusta lösningar.
  • Gruppens storlek: Hur många personer kommer totalt att ansluta till mötet. Finns det kapacitet i internetuppkopplingen och hur hanteras eventuella dåliga uppkopplingar hemifrån.
  • Typ av evenemang: Är det ett litet möte med några få deltagare eller en stor konferens med hundratals personer?
  • Evenemangets format: Kommer det främst att handla om föreläsningar och presentationer, eller kommer det att finnas breakout-sessioner och grupparbeten?
  • Budgeten: Hur mycket pengar finns det att spendera på mötesteknik?
  • Nivån på interaktionen: Hur viktigt är det för deltagarna att interagera med varandra under

Att tänka på i övrigt när du väljer kvalité på dina hybridmöten

  • Personliga deltagare: Om du har personliga deltagare måste du se till att de kan höra och se fjärrdeltagarna tydligt.
  • Fjärrdeltagare: Om du har fjärrdeltagare måste du se till att de känner att de är en del av mötet. Detta innebär att de måste få ett sätt att delta i diskussionen och bli sedda och hörda av gruppen. Det bästa sättet att göra detta är att använda en webbkonferensplattform som möjliggör skärmdelning och videokonferens.
  • Ljudkvalitet: Se till att både deltagare på plats och deltagare på distans kan höra varandra tydligt. Titta efter funktioner som brusreducering och ekoreduktion.
  • Videokvalitet: Välj en mötesplattform som stöder högupplöst video

När organisationer fortsätter att navigera efter samhällets alla omställningar, vänder sig många till hybridmöten och professionella videokonferens lösningar. På ett säkert sätt får detta medarbetarna tillbaka till kontoret.

Samtidigt som de som inte har möjlighet att delta på plats av olika anledning har nu en större möjlighet att kunna ansluta från där de är genom att använda sig av en bra mötesteknik. Företaget LAV är experter på Hybridmöten, kombinerar deltagare på plats och deltagare på distans samt använder teknik för att överbrygga klyftan mellan de två grupperna.

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.