Betydelsen av en entreprenadhandling i ett byggprojekt

Inom byggbranschen finns det alltid två typer av kontrakt: bygg- och entreprenadkontrakt. Ett entreprenadkontrakt ingås mellan entreprenören och beställaren innan arbetena påbörjas på plats. Syftet med en entreprenadhandling är att fastställa vilka arbeten som ska utföras, vilka material som ska användas och hur mycket det hela ska kosta. I kontraktet fastställs också vem som är ansvarig för vad och när betalningarna ska göras. Å andra sidan upprättas ett kontraktsdokument mellan entreprenören och leverantören när en beställning av material eller tjänster har gjorts. Ett entreprenadkontrakt är viktigt eftersom det säkerställer att både beställaren och entreprenören har klart för sig vad som förväntas av projektet. Det skyddar också båda parter om något går fel under arbetets gång. Om entreprenören till exempel inte slutför arbetet i tid kan beställaren kräva skadestånd av denne. På samma sätt kan beställaren hålla inne betalningen tills problemet har åtgärdats om kvaliteten på arbetet inte håller måttet.

Kort sagt är ett entreprenadkontrakt viktigt för att se till att ett entreprenadprojekt löper smidigt och att båda parter skyddas mot eventuella problem. Om du funderar på att inleda ett byggprojekt, se till att du får professionell hjälp med att upprätta ett kontraktsdokument. Du kan få hjälp med det här hos Mats Forslund Konsult AB. De erbjuder kundanpassade entreprenadhandlingar.

Tack för att du läste!

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.