Aluminiumets historia i Europa

Aluminium har använts som byggnadsmaterial i Europa sedan slutet av 1800-talet, och exempel på tak från den tiden finns fortfarande intakta. I Sverige började aluminium användas på 1930-talet. Det började användas mer allmänt på 1950-talet som tak- och fasadmaterial. En vanlig tillämpning är olika typer av extruderade profiler för fasader, fönster och dörrar.

Aluminiumplåt levereras i olika hårdhetsgrader eller tillstånd. För beläggningar och beklädnader som ska falsas måste tillståndet och egenskaperna anpassas för detta. Plåten måste ha en sådan formbarhet att den kan dubbel falsas och samtidigt måste den ha tillräcklig hårdhet för att motstå mekaniska påfrestningar.

Tidiga användningsområden för aluminium

Den första registrerade användningen av aluminium gjordes av den engelske kemisten Humphry Davy 1808. Davy observerade att när en elektrisk ström leddes genom smält aluminiumoxid bildades aluminium. Det dröjde dock till 1886 innan aluminium tillverkades kommersiellt för första gången av den franske kemisten Paul Héroult och den amerikanske ingenjören Charles Martin Hall.

År 1884 utvecklade Karl Wilhelm Siemens en process för att reducera aluminiumoxid med kol, vilket gjorde produktionen billigare och effektivare. Denna process, som kallas Hall-Héroult-processen, används fortfarande idag.

Under det tidiga 1900-talet ökade efterfrågan på aluminium snabbt eftersom det användes för flygplanskonstruktion under första världskriget. Den ökade efterfrågan ledde till att nya produktionsmetoder utvecklades, till exempel den elektrolytiska reduktionsmetoden som utvecklades av den brittiske metallurgen Robert Hadfield 1910. År 1914 användes Hadfields metod i kommersiell skala i Rheinfelden i Schweiz.

Användning av aluminium i Europa

I Europa började aluminium användas som byggnadsmaterial i slutet av 1800-talet och det finns exempel på takbeläggningar från den tiden som fortfarande är intakta. I Sverige började aluminium användas som byggnadsmaterial på 1930-talet. Som tak- och fasadmaterial började aluminium användas mer allmänt på 1950-talet. Ett vanligt användningsområde är olika typer av extruderade profiler för fasader, fönster och dörrar.

Aluminiumplåt levereras i olika hårdhetsgrader eller tillstånd. För beläggningar och beklädnader som ska falsas måste tillståndet och egenskaperna anpassas för detta. Plåten måste ha en sådan formbarhet att den kan dubbel falsas och samtidigt måste den ha tillräcklig hårdhet för att motstå mekaniska påfrestningar.

Aluminium har använts i stor utsträckning i hela Europa sedan det upptäcktes i slutet av 1800-talet. Dess popularitet beror på dess många fördelar, bl.a. att det är lätt men ändå starkt, hållbart och har lågt underhållsbehov. Det är också lätt att återvinna, vilket gör det till ett hållbart val för både privatpersoner och företag. Om du letar efter ett effektivt men miljövänligt handelsstål bör aluminium stå högst upp på din lista!

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.