Få den kunskap du behöver för att arbeta effektivt med bygglagstiftning 

Byggrätt är en viktig del av alla byggprojekt. Att förstå grunderna i bygglagstiftningen kan vara en utmaning utan någon tidigare utbildning eller erfarenhet, men att ha rätt kunskap kan vara ovärderligt när det gäller att säkerställa både juridisk och ekonomisk framgång. Det är därför denna kurs – Entreprenadjuridik, i grunderna i byggrätt är en sådan tillgång. Den täcker inte bara alla standardkontrakt AB 04 och ABT 06, utan ger också en fördjupad inblick i hur man arbetar med byggrätt i praktiken, så att din kurs kommer att vara en tillgång i ditt dagliga arbete. 

Vad du kommer att lära dig 

I den här kursen kommer du att lära dig allt om grunderna i byggrätt. Detta inkluderar ämnen som kontraktsförhandlingar, strategier för tvistlösning och förståelse för specifika branschregler. Dessutom kommer du att få en inblick i de olika stadierna i ett projekt och vad som måste göras i varje skede för att säkerställa att lagstiftningen följs från början till slut. Kursen omfattar också riskhanteringsmetoder, så att du förstår hur man identifierar potentiella risker tidigt för att förhindra kostsamma misstag senare i processen. 

Den här omfattande kursen har utformats särskilt för dem som vill få en bättre förståelse för grunderna i bygglagstiftningen utan att det krävs någon tidigare utbildning eller erfarenhet. Oavsett om du är en entreprenör som vill ha mer insikt i kontraktsförhandlingar eller en advokat som precis har börjat arbeta inom detta område har den här kursen något för alla som vill hålla sig uppdaterade på sina kunskaper om byggrätt. Anmäl dig nu! Med denna värdefulla information till hands kan du vara trygg i vetskapen om att oavsett vilka utmaningar som dyker upp under ditt nästa projekt kommer det inte att finnas några överraskningar när det gäller att arbeta med bygglagstiftning på ett effektivt sätt!

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.