Hur utförs en obligatorisk ventilationsskontroll?

Att utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en viktig del av att säkerställa en god inomhusluftkvalitet och fungerande ventilationsanläggning. Men vad innebär det egentligen och hur går det till? I denna blogg kommer jag att ta dig igenom processen för att genomföra en ventilationskontroll, inklusive vad som händer under kontrollen och vad som rapporteras på efteråt.

En ventilationskontroll utförs vanligtvis av en certifierad ventilationsfirma som specialiserar sig på just detta område. Kontrollen inkluderar en utvärdering av ventilationsanläggningen, inklusive inspektion av ventilationssystemet och dess huvudkomponenter, såsom kanaler, fläkt och aggregat. Dessutom utförs ett mätning av lufthastigheter i systemet, för att se till att rätt flödeshastigheter uppnås.

Under kontrollen testas också luftkvaliteten inomhus, och mätningar görs på koldioxidnivåer och fuktighet, samt partiklar och damm i luften. Dessa mätningar är nödvändiga för att se till att inomhusluften håller en god kvalitet och att den inte innehåller skadliga ämnen eller partiklar som kan påverka hälsan negativt.

Efter att kontrollen är klar kommer en detaljerad rapport som beskriver de resultat som hittades under kontrollen. Rapporten visar också om det finns fel eller brister i anläggningen som behöver åtgärdas, eller om rengöring behövs på vissa delar av anläggningen. Rapporten måste sedan rapporteras till fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren för uppföljning av eventuella nödvändiga åtgärder.

Det finns faktiskt lagstadgade krav på hur ofta en ventilationskontroll ska utföras i Sverige. Beroende på typen av fastighet och användningen av ventilationssystemet, kräver lagen att kontrollen utförs antingen var tredje eller var sjätte år. Fastighetsägare eller -förvaltare har ansvaret för att boka en ventilationskontroll i tillräcklig tid, enligt dessa krav.

Det är också värt att notera att en ventilationskontroll inte bara handlar om att uppfylla lagliga krav utan också om att upprätthålla en bra inomhusmiljö för de som arbetar eller bor i fastigheten. Genom en regelbunden ventilationskontroll kan man säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt, för att upprätthålla en god inomhusluft och skydda hälsan hos alla som använder fastigheten.

Att beställa en obligatorisk ventilationskontroll är en viktig del av fastighetsunderhåll och borde inte ignoreras. Som fastighetsägare eller -förvaltare är det viktigt att ha en plan för när en kontroll bör utföras samt att ha pålitliga och erfarna ventilationsfirmor att vända sig till för att utföra detta arbete. Genom att hålla en regelbunden ventilationskontroll kan man säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt, skapa en bra inomhusmiljö för alla, och undvika problem med hälsan som kan uppstå på grund av dåligt underhåll eller läpphålighet i systemet.

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.