Bilden visar en person som cyklar till jobbet. Låsbara cykelställ till cykelparkeringar och cykelrum har blivit allt viktigare då cykeln fått en ökad betydelse som transportmedel.

Låsbara cykelställ till cykelrum och cykelparkering

Låsbara cykelställ till cykelrum och cykelparkering har idag blivit allt viktigare. Att främja en cykelvänlig miljö är något som allt fler städer runt om i världen fokuserar på. Att cykla är ett miljövänligt och enkelt sätt att ta sig fram i staden. Men vad händer när du kommer till ditt slutmål och det inte finns någon säker plats att parkera din cykel på?

Cykelrum och cykelparkering är lösningen för din bostadsrättsförening

 1. Skapa ett cykelvänligt samhälle:
  Flera undersökningar visar att tillgång till cykelparkering på arbetsplatser, offentliga platser och i bostadsområden har en positiv inverkan på cyklisters beteende. Att ha platser att parkera sina cyklar säkert och bekvämt ökar möjligheten att fler personer väljer att cykla istället för att ta bilen. Detta leder till en minskning av biltrafiken och därmed till en mer hälsosam och miljövänlig stad.
 2. Förhindra stöld och vandalisering:
  Cykelrum och cykelparkering har även en viktig säkerhetsaspekt. När våra cyklar står ute i det fria är de utsatta för stöld och skadegörelse. Genom att ha cykelrum och cykelparkering med säkerhetsåtgärder som kameraövervakning och lås ökar chanserna till att cyklarna finns där de ska, när vi kommer tillbaka till dem.

Fördelarna med låsbara cykelställ till cykelrum och cykelparkering

 1. Effektivt utnyttja utrymme:
  Cykelrum och cykelparkering tar bara en bråkdel av utrymmet som bilparkeringar tar, men kan rymma många fler enheter. Genom att erbjuda en större mängd cykelparkering kan fler människor parkera där det passar dem och behovet av plats minskar. Dessutom frigörs gator och parkeringsplatser för andra behov när fler väljer att cykla.
 2. Påverka positivt på bostadsvärdet:
  Att erbjuda en säker och bekväm plats för cykelförvaring kan vara en faktor som påverkar bostadsvärdet. För många potentiella hyresgäster eller köpare kan det vara en viktig faktor när de väljer var de vill bo. En fastighet som har cykelrum eller cykelparkering kan också visa på att fastighetsägaren har ett miljömedvetet och framåtblickande synsätt.
 3. Öka hälsan:
  Att använda cykeln som transportmedel är en hälsosam aktivitet som passar de flesta. Genom att främja cyklismen med cykelrum och cykelparkering kan fler människor uppmuntras att välja cykeln, istället för bilen. Färre bilar på vägarna leder inte bara till minskad trafik, utan även minskade utsläpp av skadliga ämnen som påverkar vår hälsa negativt.

Cykelrum och cykelparkering med ett låsbara cykelställ är en billig och enkel lösning på flera av de problem som uppstår när många väljer att cykla. Genom att tillhandahålla dessa platser får vi fler cyklister, en tryggare och säkrare miljö för våra cyklar, mer utrymme för andra behov, ökad hälsa och en miljövänligare stad.

Att förbättra cykelinfrastrukturen borde vara en prioritet för alla kommuner och städer att främja en säker, hälsosam och hållbar stad. Du kan lära dig mer om cykelrum och cykelparkering hos exempelvis Svenska Cykelrum.

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.