Brandtätnig i Stockholm

Husbränder är oftast de vanligaste varje år under just vinterperioden, bland annat för att vi tänder ljus och eldstäder. Risken med ljus är att de lätt glöms bort, vilket innebär brandrisk. I lägenheter är hyresvärdar och bostadsrättsföreningar skyldiga att ha någon form av brandskydd i sina lokaler och alla lägenheter bör ha minst en brandvarnare. Svenska Fog & Brand är experter på brandtätning och fogar.

Det finns två olika typer av brandskydd – passivt brandskydd och aktivt brandskydd. Nedan kommer vi att introducera dessa två olika system så att vi kan förstå vad de betyder.

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.