Bästa stället för att få läkarintyg

Ett läkarintyg är ett dokument som används för att intyga att en individ, vanligtvis en anställd, är lämplig att arbeta. Det kallas också för passningsanmälan eller sjukanmälan.

Läkarintyget utfärdas av en läkare och där framgår om personen kan arbeta, vilken typ av arbete de kan utföra och hur många timmar per dag de kan arbeta. Det finns olika typer av läkarintyg, bland annat krävs det ett specifikt läkarintyg för att köra taxi, lastbil och buss.

Vanligtvis krävs läkarintyg för personer som varit frånvarande från arbetet på grund av fysisk eller psykisk sjukdom. Arbetsgivaren kommer att kräva att den anställde tillhandahåller bevis från sin läkare på att de är lämpliga att återgå till arbetet. Vissa arbetsgivare kan kräva att den anställde lämnar ett läkarintyg varje gång de tar ledigt från arbetet på grund av sjukdom.

Läkarintyg krävs också för personer som behöver resevisum för att komma in i ett annat land.

läkarintyg.se kan du boka läkarintyg för körkort avseende lastbil, taxi och buss. Det finns även läkarintyg för försäkringar, t.ex. livförsäkring.

Samarbeta med 24stockholm

Vill du att din artikel ska synas här?

Vill du att din artikel ska synas här på 24Stockholm? Vi publicerar dina färdiga artiklar, samt skriver artiklar efter dina önskemål. Kontakta oss i formuläret nedan för mer information.